กิจกรรมวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ. โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทราสงคราม

บริษัท บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส จำกัด โดย คุณกิตติพงศ์ อัฐพร (ประธาน) ได้มอบสิ่งของอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อการศึกษาของเด็กนักเรียนและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม